top of page
Group 15.png

Gjør læringshverdagen til et konkurransefortrinn i kampen om kompetansen

auge logo.png

SPRINGBRETT FOR AUGE TECHNOLOGIES

Auge Technologies er en teknologioppstart med utspring fra NTNUs Entreprenørskole. Vi har observert hvordan kampen om vår generasjons arbeidstakere har hardnet til. Samtidig har vi sett hvordan de samme unge arbeidstakerne ofte blir møtt av en læringshverdag som er lite egnet til å skape utvikling og lojalitet til arbeidsgiver, med unødig høy turnover som resultat. 

Vår løsning er en utviklingsverktøy som baserer seg på tre bærende prinsipp:

Medarbeiderstyrt - Vi lar medarbeiderne utforske og bli kjent med virksomhetens ulike utviklingsveier og de kompetansebehovene som er knyttet til disse.  

 

Datadrevet samspill - Utforskningen foregår i en virtuell verden, en digital kopi av virksomhetens kunnskapsbehov. Her dannes det data om medarbeidere, teknologitrender og kunnskapsstruktur, som kombineres i foreslåtte læringsløp. 

Hverdagsverktøy - Moderne læring er i stor grad integrert i det daglige arbeidet. Da  må også utviklingsverktøy være det. Vi beriker løsningen med data fra verktøy i  arbeidsflyten og trigger aktivitet med gamification.

Fremover jobber vi med:

  1. Produktdefinisjon

  2. Produktutvikling

  3. Sette opp pilotprosjekter hos pilotkundene våre

Din kompetanse ønskes for å diskutere

  • HR - og ledelsesperspektivet

  • Teknisk gjennomførbarhet

  • Forretningsmodeller og Norge vs globale markeder

Praktisk info

Sted: Jotunheimen E-sportsenter

Dato: Tirsdag, 25. april 2023

Klokkeslett: 14:00

Ledet av Stein Ræstad, Effecto Rådgivere

Agenda

  • Connect ønsker velkommen

  • Auge presenterer

  • Diskusjon rundt bordet

Ta kontakt hvis du har spørsmål

anne_edited_edited.jpg

I SAMARBEID MED

2.png
effecto logo.png
bottom of page