top of page

30 dager med digitale Springbrett for å hjelpe deg med de strategiske utfordringene du står ovenfor

"Noe av det unike med Springbrett er at at hvert enkelt Springbrett har fokus kun på den ene virksomheten, og panelet er satt sammen for å bidra til å løse utfordringene de står ovenfor på kort tid – med verdifull innsikt fra markedet" – sier Vegard Sandøy, ansvarlig for Springbrett hos Connect Midt-Norge. Vi har intervjuet Vegard og spurte ham om hva Springbrett er og hvordan den fungerer.


Connect: Hva er et Springbrett?


Vegard: Når man bygger en ny virksomhet og utvikler nye produkter eller tjenester, så er nok de fleste enige i at den beste måten å få god innsikt fra markedet på, er å plukke opp telefonen og ta en prat med mulige kunder og samarbeidspartnere. Du som gründer jakter kanskje også investorer som har kapitalen du trenger, eller ønsker å komme i kontakt med gründere som allerede har opparbeidet seg erfaring i bransjen.

Å gå utover sitt eget nettverk for å finne de riktige personene som kan gi ærlige og konstruktive innspill for din bedrift, er både vanskelig og tidkrevende. Den mest effektive måten for gründere å få denne innsikten fra markedet på, er Springbrett.

I stedet for at du gjør jobben med å ringe rundt, så gjør vi det for deg. Vi samler de riktige personene for din bedrift rundt et bord – eller på Zoom.

På under 30 dager hjelper Springbrett gründere med å

  • Belyse utfordringer som kan løses ved hjelp av innsikt fra markedet

  • Spisse forretningsmodell som gjør det enkelt for andre å forstå og hjelpe

  • Samle et ekspertpanel fra markedet som du får presentere bedriften for

  • Bygge nettverk til markedet


C: Kan du fortelle litt mer om Springbrett-prosessen?


V: I uke 1 starter vi med en workshop på 2 timer der vi går gjennom dagens situasjon og belyser utfordringene. Utfordringene danner grunnlaget for hvilken kompetanse og erfaring vi i Connect henter inn til panelet.

Connect rekrutterer mulige kunder, samarbeidspartnere, investorer og andre relevante ressurspersoner til panelet. Vi bruker vårt nettverk og gjør nye søk for å få inn de riktige personene til å hjelpe virksomheten. Et tverrfaglig panel er viktig for å få flere perspektiv.

I uke 2 får virksomheten hjelp til å lage en presentasjon på 12 minutter som skal kunne kommunisere tydelig akkurat det panelet trenger for å kunne delta i en konstruktiv diskusjon og gi gode innspill på både utfordringer og muligheter.

I uke 3 er selve Springbrettet på 2 timer. Virksomheten presenterer for panelet og Connect er møteleder for å få en god diskusjon i panelet.

I uke 4 går vi gjennom inntrykk og innspill fra panelets diskusjon og gjør det enkelt for gründeren å jobbe videre. Sluttresultatet er et sett med aktiviteter og kontakter vi hjelper gründeren med å følge opp.


C: Hvordan har digitale Springbrett vært?


V: Den største fordelen med digitale Springbrett er at det ikke begrenser oss i hvem vi kan få inn i panelet. Dersom det er riktig for virksomheten å få innspill fra noen i det amerikanske markedet – så er det noe vi enkelt kan få til nå.

Det bygges ofte sterkere relasjoner når vi møtes fysisk, så det er noe som kan mangle litt med det digitale formatet. Når situasjonen i Norge blir «normal» igjen så gleder vi oss til å ha fysiske Springbrett, både i lukkede rom, og Live Springbrett med publikum.

Det viktigste er uansett at vi setter sammen panel som bidrar med verdifulle innspill for virksomheten som har Springbrett.


C: Hvem kan få Springbrett?


V: Det er rullerende opptak for Springbrett. De som allerede har fått finansiering fra Innovasjon Norge kan søke til oss om få Springbrett finansiert av Innovasjon Norge Trøndelag og Connect Midt-Norge.

Det er uansett bare å ta en prat med oss i Connect så finner vi ut sammen om du kan være aktuell for Springbrett – enten fullfinansiert eller gjennom andre ordninger.Digitale Springbrett

Foto: Vegard SandøyComentarios


bottom of page