top of page

Daxap til Gründerdagen 2023


Bildetekst: Kubilay under fjorårets Gründerdag


I forkant av Gründerdagen har vi tatt en prat med av gründerne som bidro til innslaget “Risiko som gründer i Norge? - en ærlig prat om hva som egentlig står på spill” - nemlig Kubilay Kartal fra Daxap. Vi har snakket med han for å høre om deres samarbeid på tvers av oppstarter, teknologi og fått noen gode råd til andre gründere.

Hvem er dere i Daxap, og hva holder dere på med?

Daxap er et teknologiselskap som utvikler innovative digitale løsninger for å møte sosiale utfordringer. Vi har et dedikert internasjonalt team som bringer en rikdom av erfaring og kunnskap, sterkt påvirket av grunnleggerens bakgrunn. Daxap jobber kontinuerlig med å realisere teknologiske behov for flere partnere, utnytter vår erfaring og kunnskap for å skape betydningsfulle og varige endringer.Vår fremste applikasjon, Kiddy, letter flerspråklig kommunikasjon i institusjoner, og representerer vårt engasjement for sosial endring gjennom teknologi. I tillegg til Kiddy, har vi utviklet Vibori, en plattform som forbedrer interaksjonen mellom kommuner, organisasjoner og innbyggere, ytterligere styrking av vårt mål om å bygge broer i samfunnet.


Hvordan gikk det seg til at dere fikk satt i gang et samarbeid med Malimo?

Vårt samarbeid med Malimo ble til etter et møte med Jørgen fra Malimo under Connect Midt-Norges arrangement Springbrett, hvor vi presenterte vår hovedapplikasjon Kiddy. Det viste seg at Malimo var på utkikk etter en løsning som kunne støtte deres behov, og vår erfaring passet svært godt med det de søkte. Dialogen åpnet seg naturlig, og vi fant raskt felles grunn.


Hva går samarbeidet deres ut på i dag, og hva betyr det for deres drift?

Dette samarbeidet tillater oss å jobbe tett sammen med Malimo, ikke bare som en tjenesteleverandør, men som en partner som forstår deres virksomhet og marked. Den lange avtalen gir oss stabilitet og forutsigbarhet i vår drift, noe som igjen gir oss muligheten til å allokere dedikerte ressurser spesifikt til våre SaaS løninger. Dette betyr at vi kan investere i videreutvikling av Kiddy, og kontinuerlig tilpasse oss etter Malimos voksende behov og planer for fremtiden. Samarbeidet er derfor ikke bare gunstig for vår nåværende drift, men også viktig for vår langsiktige strategi og vekst.


Hvordan har du samarbeidet med Foreldreplanleggeren etter at dere møttes under sofapraten på Gründerdagen?

Vårt samarbeid med Foreldreplanleggeren begynte dynamisk og engasjert rett etter Gründerdagen, der jeg hadde en sofaprat. Direkte etterpå ble jeg kontaktet av gründerne bak Foreldreplanleggeren, og dette ble starten på vårt langsiktige samarbeid.

I samarbeidet med Foreldreplanleggeren har vi vært dypt involvert i utviklingen av Time4Kids, en digital løsning skreddersydd for deres unike behov. Dette prosjektet viser vår evne til å levere tekniske løsninger og vår forståelse for de spesifikke utfordringene en oppstart kan møte.


Jeg har også tatt en aktiv rolle i styret til Foreldreplanleggeren, noe som bekrefter vårt engasjement ikke bare som en tjenesteleverandør, men som en strategisk partner. Ved å sitte i styret, bidrar jeg direkte til styringen og den strategiske retningen til Foreldreplanleggeren, og sikrer at de teknologiske løsningene vi utvikler er i tråd med deres langsiktige visjon og mål.


Vårt bidrag til Foreldreplanleggeren reflekterer DAXAPs dedikasjon til å bygge sterke relasjoner og partnerskap, og understreker vår forpliktelse til å hjelpe oppstartselskaper med å realisere sine drømmer ved å overgå de forventningene de har til våre tjenester.


Hva har dere fått ut av Connects tjenester?

Gjennom Connects tjenester har vi i DAXAP oppnådd en rekke fordeler som har vært avgjørende for vår vekst og utvikling. Connect tilbyr springbrett, Gründerdagen og flere arrangementer hvor man kan møte potensielle samarbeidspartnere, investorer og erfarne mentorer, noe som har åpnet opp for betydningsfulle møter og samarbeidsmuligheter. Denne typen støtte er essensiell for å navigere i utfordringene som kommer med å vokse en virksomhet, og vi setter stor pris på de mulighetene og den støtten Connect Midt og spesielt Anne Morkemo har gitt oss.


Har du noen råd til andre gründere i regionen?


Bygg et sterkt team: Et firma er så sterkt som teamet bak det. Søk etter individer som deler din visjon og har ferdigheter som komplementerer dine egne. Kultur og verdiene i et team er fundamentale for suksess.


Verdsett mangfold og internasjonale perspektiver: I et globalisert marked, er mangfold ikke bare et etisk valg, men en forretningsfordel. Ved å integrere teammedlemmer fra forskjellige kulturer og med ulike internasjonale erfaringer, beriker dere firmaets kreativitet og innovasjonsevne. Denne varierte innsikten kan lede til mer effektive løsninger og åpne opp for nye markeder.


Vær tilpasningsdyktig: Markedet er i stadig endring, og evnen til å tilpasse seg er kritisk. Ikke vær redd for å pivotere eller justere din forretningsmodell for å møte markedets behov.


Nettverk er nøkkelen: Invester tid i å bygge et solid nettverk. Engasjer dere i lokale entreprenørskapsarrangementer og ta initiativ til å møte andre bedriftseiere og potensielle mentorer. Det kan åpne dører som du ikke visste fantes.

コメント


bottom of page