top of page

– Ikke invester et større beløp enn du har råd til å tape. Vær tålmodig, og lær av prosessen.

Har du lyst til å begynne å investere, men mangler kunnskap? Vi har intervjuet Marius Nicolaysen som investerer penger, tid og kompetanse ved siden av jobb. Han har blant annet investert i Wavefoil, CosTech, Folkeinvest og er del av investornettverket til Connect Midt-Norge. Marius har delt med oss tips og råd om hvor du kan begynne å investere, og hvilke caser du bør satse på.Connect: Hva er din faglige bakgrunn? Hvor jobber du?

MN: Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU (Industriell økonomi og teknologiledelse og Entreprenørskolen), og har et fagbrev som IKT Driftsoperatør i bunn.

Har siden 2013 jobbet med programvareutvikling og digital produktutvikling, de siste fire årene hos Telenor.


Connect: Hvorfor bestemte du deg for å investere pengene dine i stedet for å sette de i banken, eller kjøpe eiendom som så mange andre gjør? Og hvor lenge har du drevet med det?

MN: Jeg har vel hele veien sett at det er forskjell på å bruke penger eller investere dem. Det å investere i oppstartsselskaper inngår i min investeringsstrategi som en av flere aktivaklasser jeg ønsker å eie. Jeg eier min egen bolig (sammen med banken, selvsagt), har noe midler plassert i aksjefond og enkeltaksjer på børsen, og også en del investert i oppstartsselskaper. I tiden på entreprenørskolen ble jeg godt kjent med oppstartsbedrifters utfordringer og muligheter, og ser på det å bidra som engleinvestor som en måte å være med å gi tilbake til oppstartsmiljøet. Samtidig håper jeg på å få avkastning på pengene jeg investerer. Noen av mine første investeringer i tidligfaseselskap, gjorde jeg da jeg var med på crowdfunding av FlowMotion og DropRacks under Technoport i 2016.


Connect: Investerer du bare penger eller også tid og kompetanse? Fortell gjerne om casene hvor du bidrar med nettverk og kompetanse.

MN: Det varierer litt fra case til case. Noen trenger og ønsker seg hovedsakelig kapital og det blir da en ren finansiell investering, mens andre bedrifter er flinkere til å bruke investorene sine som sparringspartnere. CosTech, som nylig har lansert CosTail (autonom hale for bruk i cosplay), har metodisk brukt oss investorer for å validere beslutninger og strategier. Jeg har lært mye av å være med på dette, både fordi jeg får se konsekvensene av mine anbefalinger, men ikke minst fordi jeg har investert sammen med andre svært kompetente investorer som også bidrar med sine råd.


Connect: Hvordan velger du caser? De som imponerer deg eller de som har det sterkeste teamet? Eller de med ideen som ser mest lønnsom ut? 

MN: Først og fremst handler det om teamet som skal drive ideen og bedriften fremover. Det dukker alltid opp uventede hindringer, og ting går aldri slik man tror når man starter. Derfor må det være folk som er så ivrige og dedikerte at de kommer seg gjennom disse, og har et nettverk rundt seg som kan trå til for å komme gjennom de verste stormene.

At det finnes et behov for produktet/ tjenesten selskapet skal tilby og at markedet er villig og i stand til å betale for det, er selvsagt også nødvendig. Forhåpentligvis finnes det også noe, enten ved løsningen selskapet tilbyr eller ved markedet, som gjør det vanskelig for andre å kopiere selskapet så snart det har bevist at det finnes et marked for det.


Connect: Folk i Norge investerer veldig sjelden (sammenlignet med USA for eksempel). Hva tror du er grunnen til det?

MN: Jeg tror det er et sammensatt bilde. Folk i Norge stoler veldig på at staten (NAV etc) skal ta vare på dem, noe som gjør at de i mindre grad selv ser behovet for å sikre fremtidig inntekt. Det å investere i aksjer og andre verdipapirer kan virke skummelt, både fordi det er mulighet for å tape innsatsen og fordi det krever en annen forståelse enn det å sette penger i banken. Investeringer i enkeltaksjer og da spesielt oppstartsbedrifter og andre unoterte selskaper, bærer med seg en risiko som må forståes og respekteres. Jeg tror nordmenn er mer risikoaverse enn gjennomsnittet, og dermed i større grad plasserer pengene i banken enn å investere dem i aktiva som sannsynligvis gir bedre avkastning.


Connect: Hvordan blir man en suksessfull investor? Og hva måler du suksessen i - kroner eller noe annet?

MN: Jeg er for tidlig i min reise som investor til å kunne bedømme om min strategi og min måte å investere på gir meg suksess. For meg er det viktig at jeg investerer i bedrifter - og folk - jeg har tro på og som jeg har lyst til at skal lykkes. Som jeg sa til Eirik (Bøckmann) i Wavefoil da jeg forpliktet meg til å investere en månedslønn i deres reise: «Jeg håper selvsagt at dette skal lønne seg økonomisk, men uansett hvordan dette går har jeg vært med å heie på deres reise og deres satsing - og det å ha del i den historien er noe av det beste uavhengig av det økonomiske resultatet».

Det er viktig å vite at dette er investeringer som det som regel tar mange år før man ser resultatene av, og at aksjene i oppstartsselskap ofte er vanskelige å verdsette og å selge underveis. Jeg har også sørget for at jeg ikke er avhengig av at noen av bedriftene jeg investerer i gir meg pengene tilbake - ved å investere penger jeg har til overs etter at regningene er betalt.

I det lange løp tror jeg nok suksessen måles i flere ting. Avkastning på investert kapital er nok en av de, rett og slett fordi det er nødvendig for å kunne fortsette å investere. Å skape bærekraftige arbeidsplasser og bidra til verdiskapning er også viktig. Det å ha bidratt til at folk jeg liker og har troa på har fått mulighet til å realisere gode ideer, regner jeg også som en del av suksessen.


Connect: Hva er ditt råd til dem som vil begynne å investere ved siden av jobb? Hvor begynner de og er det noen nybegynnerfeil en kan prøve å unngå?

MN: Første steg er å prøve seg. Invester sammen med andre - enten ved å være med på aksjebasert crowdfunding på plattformer som Folkeinvest (disclaimer: Jeg eier aksjer i Folkeinvest), eller ved å finne et aktivt englenettverk i ditt område (Connect Investor /BAN i Trondheim) som du kan investere sammen med. Finn et selskap som skal gjøre noe du tror er mulig og lønnsomt, og hvor du er sikker på at dersom noen skal få det til så er det de som driver selskapet. Har du bransjeerfaring eller kompetanse som gjør deg i stand til å vurdere markedet bedriften skal inn i, gir det deg en fordel. Verifiser at tallene som presenteres er plausible, og ikke invester et større beløp enn du har råd til å tape. Regn med å si nei til flertallet av selskap du vurderer. Vær tålmodig, og lær av prosessen.


Foto til venstre: Marius Nicolaysen (fotokredit Will Lee-Wright)

Comentários


bottom of page