top of page

"Med is i magen og tydelig strategi, valgte vi å akselerere"

12. mars 2020 så fremtiden så lyst ut for SATPOS: de skulle hente finansiering på flere millioner fra en investorgruppe. I løpet av helgen kom børskrakket, og krisen i Norge var ett faktum, og investorgruppen trakk seg inntil videre. I likhet med mange andre var det mye usikkerhet knyttet til fremtiden av bedriften. Heldigvis søkte SATPOS om krisehjelp hos Innovasjon Norge og fikk Janne T. Morstøl som en krisementor. Vi var heldige for å få mulighet til å intervjue både Eva Helen Rognskog, Chief Commercial Officer på SATPOS, og deres krisementor Janne T. Morstøl. I dette innlegget får dere lese om SATPOS og deres historie, mens neste uke kommer intervjuet med Janne. Stay tuned!Connect: Hva driver dere med? Eva: Vi bor i ett land som har overlevd i generasjoner fra å høste ressurser fra havet. Gjennom hver generasjon fortsetter vi å utvikle nye måter å utforske på. For å avdekke mer land. Oppdage mer hav. For å skyve grensene. Nå må vi skyve nye grenser for å oppdage mer av det som ligger under havets overflate for å høste mer av de bærekraftige ressursene.

SATPOS har flere tiårs erfaring med å utvikle posisjonerings-, sensor- og kommunikasjonssystemer for seismisk leting og marin industri.

Nå utforsker vi nye landskap, presser oss selv til grensene igjen og bruker vår kunnskap til å høste og kommunisere viktige havdata som en liten del av den globale innsatsen for en bærekraftig fremtid.

Fra å oppdage mikroplast og miljøovervåking til å optimalisere tang og fiskeoppdrett - så trenger du pålitelige data fra havets dyp opp til overflaten - og til deg.

Å være et lite og smidig selskap, har vi styrken til å bevege oss raskt, fra produktutvikling til marked - sammen med våre globale partnere og kunder. Vår nye teknologiplattform lar oss gjøre det. Det er en av de viktigste fordelene med å være SATPOS.

Er det ikke rart vi er stolte?

Connect: Fortell gjerne om utfordringene dere møtte som følge av koronakrisen.


Eva: Meg selv og min bror, John-Harry, startet selskapet i begynnelsen av 2019.  Vi var ambisiøse og hadde en sterk og tydelig strategi for årene fremover i den internasjonale Ocean Space markedet. Havets data er avgjørende i arbeidet med å bli mer bli mer klimavennlig, og som er avgjørende for de gode beslutningsprosessene for våre kunder.

I løpet av 2019 bygget vi opp selskapet i rekordfart, strategisk lokaliserte oss i Horten, Norges Subsea Valley. Der er det tilgang på unik teknologisk kompetanse som SATPOS var avhengig av for å bygge videre. Vi rekrutterte de beste innen feltet til å være med på å bygge vår nye teknologiplattform. Vi hadde ett svært bra første år hvor arbeidsinnsatsen har vært svært krevende, men kjempegøy og spennende.

Vi fikk raskt napp hos investorer og planla en emisjon.

12. mars 2020 ble vi enige med en investorgruppe som skulle gå inn med mange millioner i en emisjon for en del av selskapet. I løpet av helgen kom børskrakket og krisen i Norge var ett faktum, og investorgruppen trakk seg inntil videre. Utviklingsavdelingene ble de første som måtte bremses.


Vi i SATPOS stod da ved ett veiskille; Skulle vi dra nytte av å være en liten og LEAN organisasjon, som kan akselerere og omstille seg raskt mens våre konkurrenter bremset?  Eller skulle vi gjøre som de og håpe på at verden stabiliserte seg i løpet av kort tid?

Med is i magen og tydelig strategi, valgte vi å akselerere.

Det har gitt oss ett enormt teknologisk fortrinn på utvikling, til en betydeligere mindre kost og raskere vei til markedet enn våre konkurrenter. Vi så muligheten der våre konkurrenter MÅTTE se begrensinger. Det gir oss ett betydelig bedre utgangspunkt for å lykkes med å nå de målene vi har satt oss for fremtiden. Det viser den enorme styrken en liten og innovativ bedrift har.

Vi har stor tro på det arbeidet vi gjør, og den troen gjennomsyrer hele vår lille organisasjon. Vår spenstige og fremoverlente kultur nærer eierskap til selskapet, stolthet til vårt arbeid og gir kreativitet for innovasjon.

Hvor heldige er ikke vi, som er med på en slik reise?


Connect: Hva var det som dere lærte fra finanskrisen i 2008 som hjalp dere å overleve koronakrisen?


Eva: Vi ble også tungt påvirket av finanskrisen i 2008, og en av de viktigste erfaringer vi lærte fra 2008 er å gjøre oss mindre sårbare for kriser. Dette gjør vi i dag ved å ha bygget opp selskapet fra scratch i 2019, basert på nye byggeklosser, hvor LEAN filosofien er sterkt i fokus ved oppbygging av selskapet og produktene våre. Det å være en liten organisasjon i store kriser, kan vippe begge veier avhengig av hvilke grunnstrategier man har, omstillingsevne og kostnadskontroll. Vårt selskap har grunnmurer som er rigget for å kunne lett omstilles i kriser og unngå sårbarhetsfaktoren med få, store kunder i konjukturmarkeder.

Vi hadde allerede begynt utviklingen av en helt ny teknologiplattform som skal være fundamentet til nye produkter til nye markeder. Dette nettopp for å ha flere bein å stå på, men også for å styrke vår strategi mot Ocean Space segmentet for ett bærekraftig hav. Det ga oss ett massivt løft og en unik evne til å skalere i krisetider – og det har gitt oss svært gode resultater.

Connect: Fortell gjerne om deres samarbeid med Janne T. Morstøl?


Eva: Vi ble kjent med Janne i regi av Protomore og utvekslet dialog, hvor vi ønsket Janne inn som Mentor for oss med 10 timer fra Innovasjon Norge basert på hennes unike kombinasjon av teknologisk kompetanse fra hardware og software, til strategi og kommersialiseringsfase. Hun er en handlekraftig dame med sterk personlighet, tydelige ambisjoner som er godt forankret i tidligere erfaringer med oppbygging av selskaper, emisjoner og strategiutvikling. Vi ønsket hennes eksterne vurdering på hvordan SATPOS kunne spisse strategien vår både ut mot markedet og internt i denne fasen. Vi fikk en bekreftelse på at de viktigste valgene vi har gjort med oppbyggingen av selskapet og teknologiutviklingen, strategien og mer – var riktig.


Vi oppnådde raskt en god kjemi, noe som er ett godt utgangspunkt. Janne var en fin sparringspartner på vår videre strategi og utfordret oss på hvordan vi best kunne spisse strategien og tydeliggjøre vårt budskap utad. Hun var også en god sparringspartner for vår videre vekststrategi.Connect: Hvorfor, synes du, er det så viktig for oppstartsbedrifter å ha en mentor?

Eva: Erfaring er viktig. Selvom vi selv besitter svært lang erfaring, så er det alltid en fordel å ha noen eksterne som ser prosessene og strategien utenifra, som kan være med å synliggjøre en endring, ett utappet behov eller rett og slett også bekrefte at det vi gjør er fornuftig og riktig.Connect: Deres planer for fremtiden?

Eva: Vi skal fortsette å utfordre og presse de teknologiske grensene for at verden skal kunne få utnyttet mer av havets resurser igjennom fangst av kritiske data. Vi skal ha små enheter plassert rundt i hele havet som kan sense, høste og kommunisere data kontinuerlig. Vi skal være det lille men svært viktige leddet som trygge gode og bærekraftige beslutningsgrunnlag for hvordan våre kunder kan høste mer av havets enorme ubrukte og fornybare ressurser.
Eva Helen Rognskog, Chief Commercial Officer på SATPOS. Fotokredit: SATPOS


bottom of page