top of page

Nytt år - nye muligheter?Nytt år er for mange en mulighet til å fornye seg selv, og å bli en bedre utgave av seg selv. Kanskje det er å starte opp en ny hobby? Kanskje det er å begynne å trene mer? Eller kanskje det er å starte opp en ny virksomhet for deg selv eller legger mer tid og innsats i eksisterende oppstartsvirksomheter?
De siste årene har det blitt stadig mer fokus på generasjon prestasjon, og at "alle" skal prestere på samtlige arenaer. Vi ser til samme tid at mellom 3-5% av befolkningen er i faresonen for å bli utbrent. Selv om dette tallet alene fremdeles er forholdsvis lavt treffer det ikke jevnt i blant befolkningen. I november skrev SHIFTER en artikkel om 23 gründere sine historier om når gründerlivet ikke går veien man ønsker. Og deres historie er på sin måte unik - men de er ikke alene. Å starte og drive en virksomhet kan være en utfordrende oppgave, og de unike stressfaktorene som følger med gründerlivet, kan ha betydelig innvirkning på ens mentale velvære.


Gründere står ofte overfor høye forventninger, økonomiske bekymringer, usikkerhet, og et konstant press for å lykkes. Denne kombinasjonen av faktorer kan føre til høy stressnivå, angst og depresjon. Det er viktig å erkjenne at suksess i virksomheten ikke nødvendigvis betyr suksess når det gjelder mental helse.


Det er fort gjort at ambisjonsnivået blir for høyt, og at det legges for mye fokus på at man hele veien skal gjøre det ekstreme, og at man skal klare alt.


Vi i Connect ønsker derfor å dra fokuset tilbake til Gründeren, og fokusere på Gründerens mentale helse. Temaet for 2024 er å bygge Robuste Gründere. Fokuset for året er å få gründere selv til å erkjenne viktigheten av å ta vare på sin mentale helse, spørre om hjelp, og å skape en balanse mellom arbeid og fritid.


Vi ønsker å bidra til at samfunnet, bransjen og individene selv skal arbeide sammen for å fremme en kultur som verdsetter og støtter mental helse blant gründere. Håper er at dette ikke bare vil bidra til trivsel på individnivå, men at det også vil føre til positive ringvirkninger for virksomheter og samfunnet som helhet.


Vi følger Trøndelag, og setter fokuset på psykisk helse. Husk å sette deg selv først, og vi kommer lengst som samfunn når vi har med oss alle.

Commentaires


bottom of page