top of page

Takk til alle som var med å sette fokuset på Gründeres mentale helse

Tusen takk til alle som bidro til årets viktigste dag – på (P)sykt flinke gründere! Og en spesiell takk til hovedsamarbeidspartnere; Sparebank 1 SMN og Startup TRD!


For 2024 ønsker vi i Connect å sette søkelyset på gründeres mentale helse, og se på hvilke tiltak som kan gjøres for å bygge en robust gründer! Dette førte til arrangementet (P)sykt flinke gründere! Prosjektleder, og initiativtaker Ingrid Brandt er selv gründer i selskapet Tendro, og jobber som forretningsutvikler for Connect og hun er utrolig fornøyd med gjennomføringen. Gjennom paneldebatter og diskusjoner fokuserte deltakerene på hvordan man skal klare å bygge en robust gründer, og vi fikk se at det ikke utelukkende er gründeren som er avgjørende.


Dagen var en suksess. Den var fylt med ærlighet, sterke historier og kloke råd. Vi er stolte av å sette søkelyset på mental helse blant gründere og håper vårt arbeid kan inspirere andre til å gjøre det samme! - Ingrid Brandt

Vi fikk se noen viktige faktorer for å bygge robuste gründere:

Selvomsorg: Gründeren blir ofte stående alene, med mye ansvar og en altoppslukende jobb. Det er derfor viktig at gründeren prioriterer seg selv, og sin mentale helse. Det er også viktig at vedkommende fokuserer på restitusjon.


Tillit: For gründeren er det viktig å kunne bruke folk rundt seg til å bygge nettverk og bygge team. Gründeren er aldri alene, og det er heller ikke noe krav om at man må klare alt alene. Det er viktig å kunne bygge opp en struktur, og en sunn kultur rundt seg selv.


Erfaring: Gjennom tiden som gründer vil de fleste skaffe seg mye, viktige erfaringer. Det er viktig at gründere er villige til å dele denne erfaringen med andre, og at det støttes opp rundt seriegründere.Så, som en som står ved siden av gründere er det viktig at man lager en kultur som støtter gründeren og deres behov. Det er vanlig i dag at omgivelsene belønner det å springe fort og hardt, men det er viktig at vi også belønner de som gjør det rett, altså prioriterer egen helse. En normal misforståelse er at gründeren må gi jernet døgnet rundt, 365 dager i året. Da er det viktig at miljøet rundt gir gründeren pusterom, og en mulighet til å ta noen dager fri, skru av telefonen i perioder og prioriterer seg selv. I det store og det hele er ikke gründerlivet en sprint, men et maraton.


Gründeren må også få lov til å gjøre feil, gå på en smell og tape stort. Selv om man kan erfare å sitte igjen med noen senskader vil man også være noen uvurderlige erfaringer rikere. Men gründeren må også kunne tørre å gi ifra seg makten, og ha tillit til at andre rundt deg også kan klare å levere et bra produkt.Tusen takk til alle som bidro under arrangementet!


6AM - Lifekeys - Antigruff - Proneo - DNB - Digs - Marcus Nickelsen - Thor Richard Isaksen - Alexander Reitan - Gudmundur Ebenezer - Espen Jørgensen - Johanne Aaker Lindstad - Marianne Danielsen - Anne Morkemo1 Comment


Alexander Reitan
Alexander Reitan
May 27

Det er en glede å få bidra. Viktig tema og viktige ferdigheter som både forbereder og ruster gründere til langsiktige løp. Erfaringsdeling og samarbeid er gull! Jeg bidrar gjerne igjen!

-Alexander Reitan, Antigruff.no

Like
bottom of page