top of page

En administrativ verktøykasse for legekontor

SPRINGBRETT FOR RELEVIO

En administrativ verktøykasse for legekontor.
Omsorgsfullt skrudd sammen – i samarbeid med leger og helsesekretærer.

Relevio ble startet av legene Finn Høivik og Tor Magne Johnsen i 2021. I samarbeid med leger og helsesekretærer utvikler Relevio et skybasert administrativt verktøy som har som mål å avlaste og lette hverdagen for leger, helsesekretærer og andre ansatte på norske legekontor.

Visjonen er å skape en modulbasert plattform som kan samle og gi tilgang til bedriftens administrative oppgaver. Vårt mål er at dette skal gi legekontoret avlastning for administrative oppgaver, og mer tid til pasientrettet arbeid. Visjonen er at dette skal bidra til at det blir mer attraktivt å være næringsdrivende innen helsesektoren

Fremover jobber Relevio med:

  • Utvikling og ferdigstilling av moduler til vår plattform

  • Finansiering

  • Drift

Din kompetanse ønskes for å diskutere

  • Markedet

  • Markedsføring og salg

Praktisk info

2. mai 2023

Mer info kommer!

Agenda

  • Connect ønsker velkommen

  • Selskapsnavn presenterer

  • Diskusjon rundt bordet

Ta kontakt hvis du har spørsmål

anne_edited_edited.jpg

I SAMARBEID MED

760x460_Innovasjon Norge.png
bottom of page