top of page

Våre tjenester

Av gründere - for gründere

Grunderdagen 28.jpg

Springbrett

Springbrett er en utviklingsarena hvor bedrifter i utvikling får muligheten til å få hjelp fra andre aktører til å utvikle egen virksomhet. 

Springbrett gir en unik mulighet til å skaffe seg innsikt fra markedet, og identifiserer muligheter og forbedringer for eget produkt.

Mentortjenesten

Mange gründere har behov for kunnskap om det å drive egen virksomhet, forretningsutvikling og markedsmuligheter. Gjennom mentortjenesten får du personlig veiledning og oppfølging som kan være avgjørende for om bedriften din lykkes. Du får være med på å velge mentor selv.

bg_edited_edited_edited.jpg
unnamed (1).jpg

Styre og ledelse

Frode Solberg har lang erfaring med styredrift, og han holder styrekurs for Connect med fokus på utvikling av virksomheten gjennom styret som ledelsesressurs, og hvordan det kan anvendes for verdiskapning. 

Her kan du lære mer om hvordan styret kan utnyttes som en verdifull ressurs.

bottom of page