top of page
background_edited_edited.jpg

Styre og Ledelse

I oppstartsvirksomheter spiller styrer en avgjørende rolle i å veilede, støtte og bidra til bærekraftig vekst. En styringsstruktur gir et rammeverk for beslutningstaking og er strategisk viktig for å utvikle en sunn og transparent bedriftskultur.

Styret i små og mellomstore virksomheter

Kurs i praktisk og utviklingsorientert styrearbeid

Foreleser: Frode Solberg
Arrangør: Connect Midt-Norge
Dato: 24. og 25. april
Tid: 09-16
Sted: Sparebank 1 SMN, Søndre gate 4


Et styrekurs med fokus på utvikling av virksomheten gjennom styret som ledelsesressurs, og hvordan det kan anvendes for verdiskapning. Helhetlig og god kontroll og styret er en kompetanseressurs som:
  • Er rettet mot ledere og styreledere/styremedlemmer i små og mellomstore bedrifter som ønsker å styrke sin kompetanse i forhold til styret, samt styrets arbeid og utvikling av bedriften. Videre personer som ønsker å tilegne seg kompetanse for å kunne påta seg styreverv. 
  • Vektlegger i denne sammenheng styrets oppgave i forhold til å tenke utvikling og verdiskapning. 
  • Er meget praktisk rettet, og aktuelle problemstillinger belyses i stor grad gjennom bruken av praktiske eksempler og aktiv bruk av relevante caser. 

Partnere

PRONEO_logovariant1 (1).jpg

1. Generelt om styrer og styrearbeid

2. De formelle aspekter ved styret og styrearbeidet

3. Styrets Kontrollfunksjon

4. Styrets ivaretakelse og utøvelse av strategi og forretningsutvikling

Få et kompetanseløft gjennom disse hovedområdene

Frode Solberg

Frode Solberg er notorisk opptatt av styrefaget. Han har vært yrkesaktiv lenge nok til å ha bekledd de fleste roller i næringslivet og akademia. Solberg har sammenhengende ledererfaring siden Brå brakk staven, og har blant annet bygget opp og vært nasjonalt fagansvarlig for Handelshøyskolen BIs styrekompetanseprogrammer. Han har også vært ansvarlig for programmer rettet mot bedrifts og næringsutvikling. Solberg har startet og drevet flere egne virksomheter, og hatt en lang rekke lederverv.

  • LinkedIn
unnamed (1).jpg

BILLETTER OG PRISER

Kategori 1

Pris for medlemmer og partnere i connect
2 dager inkludert lunsj og læringsmateriell
3100kr

Kategori 2

Pris for andre deltakere
2 dager inkludert lunsj og læringsmateriell
10 345kr

Kategori 3

Pris for 1 års medlemskap i Connect Midt-Norge og styrekurs
2 dager inkludert lunsj og læringsmateriell
5685kr
bottom of page