Connect-Sprinbrett-front-1000px.jpg

BLI MEDLEM

SAMMEN FOR ET KONKURRANSEDYKTIG
NÆRINGSLIV

Morgendagens næringsliv og arbeidsplasser skapes gjennom å koble skalerbare oppstarts- og vekstbedrifter med relevant næringsliv og kapital. Målet vårt er at bedrifter i tidlig fase får tilført nødvendig kommersiell kunnskap og kapital.

 

Connect sin styrke ligger i vårt nettverk av bedrifter og enkeltpersoner som brenner for innovasjon, og tror på verdien av å dele. Du får mulighet til å lære av andre medlemmer og bidra med din kompetanse til nye vekstbedrifter, samt anledning til å investere i lokale bedrifter når du ønsker det - gjerne sammen med andre medlemmer.

 

Som medlem i Connect får du tilgang til et stort nettverk, verdifulle impulser og økt kompetanse for din egen virksomhet. Du vil jevnlig møte gründere og vekstselskaper med unike forretningskonsepter, i tillegg til å møte likesinnede fra ditt lokale næringsliv. Du vil også få muligheten til å være en del av vårt nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Hva får du som medlem?

Som medlem får du tilgang til våre arrangementer, og viktigst av alt, vårt nettverk.

 

Du får mulighet til å bygge nettverk til:

  • gründere fra oppstarts- og vekstmiljøer i alle bransjer

  • erfarne ressurspersoner i næringslivet

  • private og offentlige selskap

  • miljøer innen utdanning, oppstart- og vekstmiljøer 

  • tidligfase investorer

  • offentlige bidragsytere

  • bank, finans og forsikring

  • næringshager, klynger og inkubatorer

  • skole- og utdanningsinstitusjoner

Vi vil med fokus på mentor, springbrett, investor og styrearbeid bidra gjennom hele året med kompetanse og nettverk til alle våre medlemmer.

Årsplan for aktiviteter vil bli tilgjengelig på våre nettsider fortløpende, samt annonseres i sosiale media og alle våre andre kanaler.

Alle våre medlemmer får en fast kontaktperson i Connect.

Hvem er våre medlemmer?

Næringslivet, det offentlige, bedrifter, enkeltpersoner, næringshager og inkubatorer, oppstarts- og vekstbedrifter.

Hvem kan bli medlem?

Alle som brenner for innovasjon, entreprenørskap, gründerskap og verdiskaping.

Studenter får gratis medlemskap det første året. Gründere som har benyttet seg av våre hovedprodukter får også gratis medlemskap det første året.

Hva koster det å være medlem?

Du eller din bedrift får medlemsskap i Connect Midt-Norge til en årlig medlemsavgift på kr 2 500 pluss serviceavgift kr 2 000 eks. mva.