top of page
Frame 122.png

NON-PROFIT MEDLEMSORGANISASJON

Kunnskap. 
Kompetanse.
Kapital.

Connect Midt-Norge er et pulserende økosystem av entusiastiske gründere, investorer, erfarne næringslivsledere, dedikerte offentlige representanter og engasjerte aktører fra de fleste bransjer.

 

Vi er en non-profit medlemsorganisasjon som samarbeider for å skape en bærekraftig fremtid.

 

Vårt felles mål er å etablere og utvikle levedyktige virksomheter som kan gjøre en positiv forskjell i samfunnet. Vårt økosystem av kunnskap, kompetanse og kapital er kraften som driver oss fremover, og vi inviterer deg til å bli med å forme fremtiden.

Ledelse

 

Daglig leder fra 2021 og leder for mentortjenesten Anne Morkemo, har solid oppstartserfaring fra blant annet Sonans Privatgymnas og PramPack. Sammen med teamet og partnere løses varierte oppgaver innen forretningsutvikling primært i Trøndelag, men også nasjonalt. Connect Midt har også et tett samarbeid med Connect Vest i Bergen.

 

Styret

 

Styret i CMN har en viktig rolle i organisasjonen. Styret er ansvarlig for strategi og ledelse av selskapet, og skal påse at formålet blir fremmet på best mulig måte. Ann Ellinor Jamtvoll Aasen er styreleder i CMN. Hun har studert ved BI og NTNUs entreprenørskole og er engasjert i flere prosjekter knyttet til studentinnovasjon. Ann Elinor var også CMNs første intern og styreassistent. Hun tok over styreledervervet fra Oddbjørn Sve som har vært engasjert hos oss siden 2018 og har lang oppstartserfaring fra blant annet Euroskolen/Agil AS. Nestleder i styret er en av våre interns, Ingeborg Sofie Bogen. Våre dyktige og engasjerte styremedlemmer, Oddbjørn Sve, Berit Arntsen, Daniel Eurenius og Jon-Ivar Holmslet, spiller alle viktige roller for næringsutvikling i ulike steder i regionen og vi er glade for å ha de med på laget.

 

Teamet

 

Vi har flere forretningsutviklere og prosjektledere som har bakgrunn fra NTNU, BI eller studier i utlandet. Noen er ferdige, andre er godt i gang - og noen jobber også med egen oppstart. Teamet har en svært bred kompetanse og variert erfaring, men har til felles et brennende hjerte for innovasjon og entreprenørskap.

Partner

 

Vi inngår partnerskap med virksomheter som ønsker en sterkere tilknytning og samarbeid om aktiviteter som er til nytte for gründere og utvikling av næringsliv.

 

Kontakt oss om du ønsker å høre mer om mulighetene for et partnerskap.

Etiske retningslinjer

 

Våre etiske retningslinjer er en konkretisering av våre verdier:

  • Uavhengig

  • Pålitelig

  • Ideel

  • Engasjert

  • Bærekraftig

Se våre etiske retningslinjer her.

Årsberetning

 

Last ned Årsberetning 2020

bottom of page