top of page

Våre medlemmer

Medlemmene av Connect Midt er innovative, nyskapende og heier på fremskritt i Midt-Norge. 

Tindved Kulturhage AS

Proneo AS

FAKTRY / SLUPPEN & PARTNERS

Kick-Ass AS

Sjøheim AS

Valentingruppen

6AM AS

Acterio AS

MOxTO Holding AS

Abilator AS

Tidligfasefondet

Elvehavna Invest AS

Invest 42 AS

Lectus AS

Næringsforeningen i Trondheim

Thams Innovasjon AS

Minoko Design AS

Daxap AS

Mokkis AS

bottom of page