top of page

(P)sykt flinke Gründere

Gründere står overfor en unik serie av utfordringer som kan belaste deres mentale helse. Fra den intense arbeidsmengden og det høye presset for suksess til den usikre naturen til oppstartsvirksomhet og det konstante behovet for å takle risiko, er det ikke overraskende at mange gründere opplever stress, angst og andre mentale helseutfordringer.

 

Det er imidlertid ikke bare gründerens personlige velvære som er på spill. En gründers mentale helse kan også ha betydelige konsekvenser for deres virksomhet. Dårlig mental helse kan påvirke beslutningstaking, kreativitet og produktivitet, og i verste fall føre til nedgang i virksomhetens ytelse og til og med nedleggelse.

29. april 2024

Sted: DIGS

Med et levende fellesskap, teknologi og eiendom, skaper vi arbeidssteder og møteplasser for neste generasjon. Vi samler enkeltpersoner, oppstartsbedrifter og vekstselskaper med en entreprenøriell tankegang - som ønsker å gjøre en positiv innvirkning på fremtiden.

PROGRAM KOMMER

SAMARBEIDSPARTNERE

ARRANGERES AV

bottom of page