top of page
Connect-mentor-square-700x700px.jpg

PARTNER

SAMMEN FOR ET KONKURRANSEDYKTIG NÆRINGSLIV

Et tilbud for virksomheter som ønsker å delta og være en bidragsyter til våre arrangement og i nettverket.

Partneravtaler passer for virksomheter som har et behov utover ordinært medlemskap og som ønsker en sterkere tilknytning Connect Midt-Norges nettverk, kompetanse og aktiviteter. 


Partnere vil bli presentert på våre nettsider, i sosiale media og på alle, eller enkelte arrangement, våre møter, springbrett, kurs, events med mer.

Ta kontakt med daglig leder Oddbjørn Sve, eller noen i vår ledergruppe hvis du ønsker å vite mer om partnerskap.

bottom of page