top of page

Bli kjent med ledelsen i Connect Midt-Norge: Oddbjørn Sve

Vi har tatt en prat med styreleder i Connect-Midt Norge, Oddbjørn Sve. Fremover vil resten av ledelsen også bli presentert her på hjemmesiden.

Hva er din bakgrunn og erfaring?

Jeg er utdannet i Forsvaret og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Gjennom 40 år som leder både i offentlig og privat sektor har jeg opprettet og ledet både nye og etablerte bedrifter. Jeg har også ledet bransjeorganisasjoner, medlemsorganisasjoner og ulike avdelinger i Forsvaret.


Hva er din rolle i Connect?

Jeg er styreleder i Connect Midt-Norge (CMN), en rolle jeg har hatt siden 2018. I tillegg til vervet som styreleder er jeg medlem i arbeidsutvalget Connect investor, Business Angel Network - BAN og deltar aktivt i ledelsen av CMN. Jeg er også styreleder i flere andre virksomheter og investerer i enkelte oppstartsselskaper.


Hvem passer Connect for?

Alle som har interesse for gründerskap og innovasjon kan bli medlemmer i CMN. Medlemskapet skaper muligheter for alle og passer for:


Gründere, studenter, privatpersoner, enkeltpersonforetak, aksjeselskaper, stiftelser og offentlige virksomheter og etater.


I tillegg til det midtnorske og norske oppstartmiljøet er CMN er del av et stort internasjonalt nettverk av innovasjonsmiljøer verden over. CMN er skapt av gründere, for gründere og ledet av gründere – med fokus på å nå langt.

I tillegg til de tradisjonelle næringene er CMN også aktive i arbeidet med utvikling av:

· bærekraftige løsninger

· grønn omstilling

· mulighetene digitaliseringen gir


CMN arbeider via mange virksomheter i den sterke symbiosen av partnere fra næringslivet, forskningsmiljøer og statlige etater. Med kompetansen og nettverkene vi er en del av støtter vi gründere og vekstbedrifter slik at de kan ta del i vekst og bærekraftige omstillingen.


Medlemskapet gir også god anledning til å delta i vårt investormiljø og passer for de som ønsker å bidra til utvikling av lokale oppstartsbedrifter. Vi understreker at du ikke trenger å betrakte deg som en profesjonell investor, CMN miljøet har mye å by på - vi hjelper hverandre med å forstå både utfordringer og muligheter. Våre månedlige investorpresentasjoner bidrar til at du kan oppdage de gode ideene før alle andre, samt mulighet for å være med i tidligfase investeringer og eventuelt engasjere deg i ledelse og styrearbeid.


Offentlige etater, politikere og virksomheter som velger medlemskap vil komme tettere på innovasjonsmiljøene i Midt-Norge, Norge og Sverige. De vil lettere få med seg hva som rører seg i oppstarts og innovasjonsmiljøene. Det kan bidra til en bedre lokal næringsutvikling samtidig som medlemskapet også gir anledning til å betrakte innovasjonsmiljøene i et helhetlig samfunnsperspektiv.


Hva kan Connect gjøre for en gründer?

CMN bidrar til at flere gründere lykkes. CMN gir gründere enkel tilgang på den kompetansen og de kontaktene de trenger for å sikre en god vekst og utvikling. Connect kan betraktes som et varehus bestående av tverrfaglig relevant kompetanse, verktøy, metoder, nettverk og kapital hvor gründerne kan velge de «varene» de trenger og på bakgrunn av de individuelle behovene bedriftene har.


Hva gjør deg glad?

Mye gjør meg glad. I denne sammenheng er det å bidra til at mennesker og virksomheter lykkes med å nå sine mål - det gjør meg tilfreds og glad.


Hva gir deg energi?

Som gründer betrakter jeg meg som heldig fordi jeg har fått anledning til å arbeide i ulike selskaper og med utfordringer jeg liker. Sammen med gode støttespillere har det gitt meg anledning til å skape verdier både for samfunnet, ansatte og bedriftene jeg har bidratt til å etablere og lede. På den måten har arbeidet mitt blitt til lystbetonte og positive aktiviteter full av læring, samhandling, spenning og mestring. Det gir både energi og glede.


Tre kjappe tips til gründere:

· I Norge trenger vi flere kvinnelige gründere – kom igjen damer, ta sjansen

· Sjekk ut ideen din med personer du stoler på og som har relevant kompetanse

· Etabler teamet ditt med tverrfaglig og relevant kompetanse og med personer som er motivert til å gjennomføre gründerreisen sammen med deg

Kommentarer


bottom of page