top of page

Da Bortistu Gjestegard ble rammet av koronakrisen fikk de hjelp av krisementor Astrid Teigaas

I april utvidet Innovasjon Norge sin mentortjeneste med 10 timer krisehjelp. Dette er en lavterskel tjeneste, der innovative bedrifter får en mentor som bidrar til kontroll på likviditet, juridiske spørsmål, digitalisering av dagens produkter, markedsstrategi osv. Heldigvis er det mange dyktige og erfarne mennesker i vår region, som kan bistå gründere og vekstselskaper på mange måter. Vi har intervjuet Astrid Teigaas som var krisementor for Bortistu Gjestegard, en familiebedrift i Storlidalen i Oppdal.


Connect: Hva er din faglige bakgrunn?


Astrid: Jeg har bakgrunn som jurist og coach. Jeg spesialiserte meg innen immaterialrett og kom tidlig i kontakt med gründere. Jeg har blant annet jobbet mye med teknologi og juss. Jeg har nå nettopp studert friluftsliv ved Høgskulen i Volda, og har gjennom det fått god kjennskap til den delen av reiselivsbransjen.


Connect: Hvorfor bestemte du å bli en mentor for Connect?


Astrid: Jeg har alltid likt gründere og hatt interesse for oppstartbedrifter. Jeg har i min juristkarriere møtt mange gründere og jeg vil gjerne bidra til at flere skal lykkes. Høsten 2019 var jeg med SHE Community på kurs og bedriftsbesøk i San Fransisco og Silicon Valley. Det var utrolig spennende og lærerikt. Det ga meg enda mer lyst til å jobbe med gründere. Jeg ble veldig glad nå da jeg fikk muligheten til å jobbe som mentor for Connect Midt-Norge. Jeg gleder meg til å bidra.


Connect: Kan du fortelle om prosessen da du jobbet sammen med Bortistu? Er det noen resultater vi kan snakke om allerede?


Astrid: Bortistu, har som mange andre, hatt utfordring med at avbestillinger nå i forbindelse med koronapandemien. De ønsket å se på hvordan de kunne endre sine avbestillingsrutiner og tilpasse de til vår nye hverdag.

Jeg har hjulpet de med å gå igjennom avbestillingsreglene og diskutert disse ut ifra et økonomisk synspunkt og fra perspektivet – hvordan gi en god kundeopplevelse samtidig som bedriftens behov ivaretas? Vi har også gått igjennom ulike scenarier for driftsavbrudd, betydning dette har for bedriften og hvordan de kan ta med dette i planleggingen av driften gjennom året. Og hvordan dette kan påvirke økonomien, og hvordan de kan ta høyde for dette i planleggingen avdriften og budsjettering. Vi gjorde en enkel risikoanalyse.

Bortistu har lagt ut sine nye avbestillingsvilkår i forbindelse med oppdatering av nettsiden deres.

Connect: Hvorfor er det så viktig for gründere å ha en mentor, spesielt i disse utfordrende tidene?


Astrid: Koronakrisen har satt mange utfordringer på dagsorden for alle bedrifter. Mange av disse utfordringene er oppgaver som bedriftene kan tenke seg til, men som ofte blir skjøvet til side fordi de er opptatt med daglig drift. Mange blir nå tvunget til å ta opp ting som de har tenkt på en stund. Jeg tror det er viktig å ha en mentor å sparre med. Da er det lettere å komme i gang og gjennomføre de endringene som trengs. Å være leder av en bedrift kan være en ensom reise og da er det fint å ha en utenforstående å snakke med. Jeg tror også en mentor kan bidra med nye og friske perspektiver. De er viktig for å se nye muligheter og nye løsninger på eksisterende utfordringer.
På bildet: Astrid Teigaas (kredit: Astrid Teigaas) og Bortistu Gjestegard (foto: Sven-Erik Knoff, FotoKnoff.no)


Comments


bottom of page