top of page

“Du stiller med tankene, jeg ordner det andre!”


Ann-Heidi Paulsen Orvik er en supermentor fra Møre og Romsdal som brenner for å hjelpe andre. Hun har sett gründerlivet fra flere sider ved å være toppledelse i to kommuner, og selv gründet fire virksomheter. Vi har snakket med Ann-Heidi for å få et innblikk i hva en mentor egentlig er, og hva som kreves for å være en god mentor.Connect: Hva er din faglige bakgrunn?


Ann-Heidi: Jeg har en master i samfunnsplanlegging og ledelse, med fordypning i offentlig/ privat samskapende innovasjonsprosesser som ivaretar demokratisk legitimitet. Yrkeserfaringen er som mellom- og toppleder i kommuner, blant annet rådmann i to kommuner. Siste 10 år har jeg interessert meg for og investert mye tid i kurs og utstyr for formidling av kunnskap på ulike digitale media, og for utvikling av digitale forretningsmodeller. Og parallelt har jeg gründet 4 virksomheter. Jeg var prosjektleder for et samskapende privat/ offentlig innovasjonsprosjekt som utviklet et konsept for enkel kunnskapsdeling i og mellom organisasjoner gjennom en digital plattform. Gjennom dette prosjektet ble jeg godt kjent med det offentlige virkemiddelapparatet blant annet Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Skattefunnordningen.

I gründerselskapene har jeg opplevd opp- og nedturer, kjent på redselen for å gå konkurs, og at du ikke skal klare å levere hva du ønsker. Samtidig har jeg også opplevd gleden med å få til noe, få ønskede samarbeidspartere og inntjening.Connect: Hva er krevende med å være en god mentor?


Ann-Heidi: Det vanskelige som mentor er å balansere råd og mentoring, slik at den som jeg snakker med får vitalisert sine ressurser. Skal mentoring fungere, må den som mottar hjelpen eie de refleksjoner og valg som kommer ut av prosessen og ikke føle seg forpliktet av mine råd. Blir en for entusiastisk og går for langt i rådgivning, kan en føle at en har gjort godt arbeid - men tatt motet fra den det gjelder. Den som ber om hjelp til mentoring, må få den hjelpen de kan gjøre seg nytte av i sin situasjon. Å treffe riktig er en utfordring som jeg som mentor må sjekke ut i utføringen av oppdraget.  


Connect: Hva synes du er viktigheten av å ha en mentor?


Ann-Heidi: Gjennom en mentor har du en støtteperson på utsiden av virksomheten som du kan sparre fritt med. Gjennom strategisk tilnærming og kreative prosesser kan vi sammen utforske en mengde muligheter. Vi oppdager fallgruver og lager målrettede strategier som gjør at når du velger veien fremover er sjansene for å lykkes større.

Suksess avhenger av klare tanker som er sorterte til målrettede prosesser. Arbeidet med å omgjøre løse ideer og tanker til strategiske grunnlag for gode, målrettede prosesser krever i hovedsak noen å sparre sine tanker med og tilgang til gode prosessverktøy. Du stiller med tankene, jeg ordner det andre!


Connect: Fortell gjerne om din erfaring av å være en mentor hos Connect?


Ann-Heidi: Gjennom å være mentor for gründere og toppledere har jeg kommet bort i svært mange ulike case og forretningsområder. I et av mine pågående oppdrag er jeg mentor for et softvareutviklingsselskap, som trenger hjelp til å utvikle en strategi for vekst som omgjør negativ egenkapital til ny satsing. Det er tungt å være gründer, å brenne for et fag, tjeneste eller produkt. Det å måtte forvalte tiden på en mengde administrative saker, offentlige ordninger, markedsføring og salg som en ikke føler seg like trygg på eller har kompetanse på. Da er det godt at Innovasjon Norge har støtteordninger som krisementor og strategisk mentor. Gjennom ordningene kan gründere og eksisterende bedrifter få målrettet hjelp fra andre med supplerende erfaring, slik at en ikke lar seg overvelde, Da kan selskapet få praktisk bistand til hva du trenger hjelp til, når du trenger hjelp.Foto: Ann-Heidi Paulsen Orvik
Comments


bottom of page