top of page

For gründere som vil ha en mentor


Vi vet at alle vil lykkes, men ikke alle lykkes. Vi vet at mange vil ha et råd, men det er ikke alle som lytter til rådene. Det er mange som vil ha en mentor, men det er ikke alle som vil bruke tid til å gjennomføre tiltak og endringer.


Du har fått en mentor fordi du har behov for en mentor.

En mentor er person med erfaring som du trenger.


Når du skal etablere en bedrift er det to ting som er avgjørende: Fagkunnskap og kunnskap om forretningsdrift.

Ofte har gründere fagkompetanse, men ikke kompetanse for forretningsdrift

Der kommer en mentor inn med kompetanse for forretningsdrift. Mentoren har vært gjennom mange forskjellige forretningsmessige prosesser selv flere ganger.


En mentor er ikke den som skal gjøre jobben din i stedet for deg fordi du ikke har kompetanse eller tid.


En mentor er person som er her for deg for å bistå deg for at du lykkes med å etablere din bedrift og du ungår å gjøre mange helt banale og unødvendige tabber.

Mentor har to måter å bistå på:

Direkte med å hjelpe med noen kontakter, nettverk osv.


Indirekte, er den viktigste delen, med å dele sin erfaring, gi råd som bidrar til at du lærer å bygge og drive en solid forretning.


Målet her er ikke å gjøre jobben i stedet for gründer, men bistå til at gründer lærer å gjøre det selv.


Alle sier at de er positive til endringer, men ikke alle gjennomfører endringene.


Det er noe som heter «å være Coachable». Dette er en evne til å ta imot tilbakemeldinger, råd og gjennomføre tiltak og endringer.


Hvordan ser en mentor at en gründer coachable? Gründer er coachable hvis:

  1. Prioriterer tid til møter med sin mentor. Hvorfor skal en mentor prioritere tid til ditt firma, hvis du ikke gjør selv?

  2. Tar imot tilbakemeldinger og råd med åpent sinn. Du finner ikke på forklaringer hvorfor du ikke kan gjennomføre ting. Da blir du fort avslørt. Du diskuterer løsninger hvordan du skal gjennomføre endringene og tiltakene. Dere ser på mulighetene sammen.

  3. Du gjennomfører tiltakene som du og mentor ble enige om.

Hvor fort din progresjon skjer i løpet av tiden du jobber med din mentor er avhengig av hvor fort du gjennomfører det som dere har blitt enige om. Det vil si hvor mye tid og innsats du vil legge selv i denne perioden.

Lykke til!


Larisa Schløsser-Møller

DNCF Sertifisert coach

 

Trenger du en mentor? Utforsk mulighetene hos Connect.

Comments


bottom of page