top of page

Vi søker student til internship i markedsføring og kommunikasjonConnect Midt-Norge (CMN) https://www.connectmidt.no/ tilbyr internship for engasjerte studenter, som er motivert for å jobbe med spennende prosjekter med gründere i fokus. CMN er en non-profit medlemsorganisasjon som bidrar til å skape et konkurransedyktig og fremtidsrettet næringsliv i regionen.


Vi er en nøytral koblingsaktør mellom innovasjonsmiljø, offentlige støttespillere, gründere, etablert næringsliv, investorer og akademia. Vi legger til rette for å utvikle flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer. CMN gjør dette ved å skape møteplasser og forretningsmuligheter, hvor vi kobler de riktige ressursene og menneskene.


Vi er særlig opptatt av å bidra til:

 • økt verdiskaping og at flere start-ups lykkes med vekst og utvikling

 • å oppfylle FNs bærekraftmål

 • lik kjønnsbalanse og økt kvinneandel i styrer, ledelse og gründerskap

 • at Connect sin globale organisasjon blir en støtte for norske vekstselskaper

Et internship i Connect Midt-Norge vil gi deg muligheten til å få et bredt nettverk, relevant og kvalifiserende erfaring samtidig som du studerer. Du vil jobbe tett på organisasjonen og får delta i utviklingen av flere spennende gründermiljøer. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og delta i prosjekter sammen med rutinerte ledere, som skaper verdi for innovasjonsmiljøet i Midt-Norge, nasjonalt og internasjonalt.


Interns betraktes som kvalifiserende praksis og hovedhensikten er personlig kompetanseheving og nettverksbygging, samt bidra til å kvalifisere flere til arbeid med gründerskap og innovasjon. Varigheten av internships er fra februar/mars 2021 til juni 2022 og praksisens omfang, arbeidstid, arbeidssted og innhold avtales individuelt slik at engasjementet kan tilpasses og kombineres med studiene.


Avtalene kan sies opp med 14 dagers varsel.


Vi søker en internship til kommunikasjon og markedsføring som ansettes på deltid.


Søkere må ha meget god kjennskap til sosiale medier da mye av arbeidet vil være digitalt.


Vi tilbyr:

 • Kvalifiserende, varierte og utfordrende oppgaver med veiledning og god oppfølging

 • Tillit, ansvar og påvirkningsmuligheter

 • Muligheten til å bidra på arrangementer hvor du kan knytte brede nettverk

 • Utfyllende attest og referanser etter endt arbeidsforhold

 • Muligheten til å få betalt for arbeid med å verve medlemmer til organisasjonen

 • Medlemskapsbetingelser som gründer etter avsluttet engasjement

 • Lønn etter avtale

 • Vi ser primært etter kandidater som har fullført minst 2 år høyere utdanning (bachelor/mastergrad).


Et internship i CMN er for deg som ønsker å etablere en dypere forretningsforståelse og er interessert i innovasjonsmiljøet i Midt-Norge.


Vi verdsetter egenskaper som:

 • selvstendig og initiativrik

 • åpen og direkte

 • gode formidlingsevner muntlig og skriftlig, norsk og engelsk

 • glad i å skrive og glad i folk

 • nysgjerrig og ydmyk

 • stort ønske om å lære og dele


Søknadsfrist er 22. januar 2021 og kortfattet søknad med CV sendes til:


Anne Morkemo

900 81 062

Comments


bottom of page