top of page

Oppsummering av inspirerende styrekurs!


I slutten av April avsluttet vi to dager med intensivt og utviklingsorientert styrearbeid, og vi kan med glede si at det var en stor suksess! Kurset fant sted i de flotte lokalene til Sparebank 1 SMN, hvor deltakerne fikk anledning til å fordype seg i praksis og teori. Kurset ble arrangert av Connect Midt-Norge i samarbeid med Sparebank 1 SMN og Proneo.
Mangfold og erfaring

Kurset hadde en god blanding av deltakere med ulik erfaring, bakgrunn, utdanning, alder og kjønn, inkludert flere gründere. Denne variasjonen bidro til rik og dynamisk diskusjon og læring.


En engasjerende foredragsholder

Frode Solberg ledet kurset med sin dyptgående kunnskap, store engasjement og motiverende stil. Hans forelesninger gjorde det umulig å ikke ta styrearbeidet på alvor, og han formidlet viktigheten av gode styrerutiner på en tydelig og inspirerende måte.


Praktisk tilnærming

Kurset var praktisk rettet, og deltakerne fikk jobbe med konkrete eksempler og relevante caser. Dette gav en solid forståelse av hvordan man kan anvende teori i praksis, og hvordan man som styremedlem kan bidra til bedriftens suksess.


Refleksjoner og læring

Vi stilte oss deltakerne flere viktige spørsmål underveis, og svaret var et klart JA på alle:

  • Har vi lært noe? Absolutt.

  • Skal vi bruke det vi har lært? Uten tvil.

  • Har vi fått oss noen vekkere? Ja, mange.

  • Er styrerollen et stort ansvar? Definitivt.


Under følger noen tilbakemeldinger fra kursdeltakere.


Et kurs for å bli trygg i rollen og være tydelig på hva fokus skal være i et styre. Praktiske tips og gode diskusjoner. Anbefales!
Jeg vil varmt anbefale dette kurset til alle som ønsker å forbedre sin forståelse av styrets funksjon og styrke sin evne til å bidra til verdiskapning og utvikling i sin virksomhet. Takk til Frode Solberg og Connect Midt-Norge for et fantastisk kurs!
Tenk at et todagerskurs kan være så fullverdig! Jeg har fått utvidet forståelse for hva som kreves og føler meg mye bedre rustet til styrearbeid i fremtiden.

Styret som øverste leder

Dette kurset understreket hvor viktig styrets rolle er som virksomhetens øverste leder. Deltakerne går ut av denne erfaringen med en dypere forståelse av ansvaret som ligger på våre skuldre og en klarere visjon for hvordan vi kan bidra til bedriftens vekst og utvikling.
Vi takker alle deltakere for deres engasjement og innsats, og ser frem til å se hvordan de vil anvende sin nye kunnskap i praksis. For de som vurderer å delta i fremtidige kurs – det blir flere!

Comments


bottom of page