top of page

Vi har sammen med flere startet et investeringsselskap for oppstartsbedrifter!Vi i Connect Midt-Norge har sammen med T:lab og Workii etablert investeringsselskapet WeSeed for oppstartsbedrifter. Hva innebærer dette? WeSeed er et tidligfase investeringsselskap som skal investere i 15-25 norske startups, og på den måten bidra til viktig næringslivsutvikling i Norge ved å knytte kunnskap med kapital. Hvilke selskaper skal det investeres i? Det skal investeres i selskaper med sterke team som har utviklet egen teknologi og har en god IP. Det skal være unike bærekraftige konsepter som kan disruptere sine markeder. Deres forretningsmodeller skal tydelig vise et meget stort potensial og en skalerbarhet som kan ekspanderes internasjonalt. Hvem er investorene? Investeringsselskapet vil bestå av investorer som personlig har lang yrkeserfaring og en ekstraordinær interesse for startups. Ved å investere gjennom WeSeed vil man få muligheten til å investere et begrenset beløp i et felles selskap - som vil fordele investeringene på flere ulike startups. Hvilke betingelser gjelder for investeringsselskapet?

 • Ticket-størrelse på mellom 100 000 NOK og 250 000 NOK.

 • Det vil være minimum innskudd på 100 000 NOK og maksimum på 250 000 NOK.

 • Det vil være minimum 30 investorer.

 • Innhentet kapital vil være på 3-10 millioner kroner.

 • Investeringsperioden vil være på 2-3 år.

 • Kapitalinnhentings-perioden varer frem til 31.12.2021

 • Det er mulighet for innbetaling gjennom 2 innskudd: et i januar 2022 og et i desember 2022.

 • Kostnader vil være 2 % av investert kapital årlig i investeringsperioden og 1 % etter dette.

 • Det vil være fordeling av gevinsten på 80/20 (reguleres av aksjonæravtale), hvor 20 % (carry) går til alle som har ansvar og roller, mens resten blir utbytte til investorene.

 • Selskapet vil ha en antatt levetid på 8-10 år.

 • Gevinst utbetales løpende ved exit.

Hvordan organiseres investeringsselskapet?

 • Organiseres som et selskap bestående av investorer med lang yrkeserfaring og en brennende interesse for startups.

 • Det vil være 3-5 dedikerte dealflow managere som vil ha ansvaret for å drive frem gode case innenfor sitt fagområde der de er eksperter samt anbefaler investeringene.

 • Det vil være én daglig leder som holder i alle trådene, følger opp fremdrift og tar hånd om all administrasjon.

 • Det vil være et styre bestående av tre personer som formelt vil beslutte investering og salg av aksjer.

 • Investorene kan ha aktiv påvirkningskraft, men man kan velge å være aktiv eller passiv.

Hvilken risiko er forbundet med tidligfaseinvestering? Det er en meget høy risiko å investere i et tidligfasefond da det er en mulighet for at all investert kapital kan tapes. Hvem kan kontaktes ved interesse? Dersom du er interessert i høre mer om denne muligheten, eller søker investorer i tidlig fase, kan du ta kontakt med leder for WeSeed.Håvard Grøm

+47 481 65 333

havard.grom@tlab.no

コメント


bottom of page