top of page
agino_edited.jpg

Grovfôr høstet med presisjon

SPRINGBRETT FOR AGINO

Agino har utviklet en sensorbasert teknologi for å hjelpe bonden med å redusere kostnader og optimalisere bruk av naturressurser i grovfôrproduksjon. Som bønder selv vet de hvor viktig det er med kvaliteten på grovfôret. Teknologien de har utviklet gir presisjonen i høstingen som gir høyere næringsinnhold i fôret, bedre ytelse og bedre tilvekst med mindre mengde kraftfôr.

Sensoren og teknologien er utviklet av og for bønder, med et ønske om å gjøre hverdagen til bonden litt enklere og mer kostnadseffektiv. 

 

Sensoren plasseres på eller ved det aktuelle jordet, og via en app kan bonden følge med på varmesum, endringer i værforhold og andre parameter som er viktig for grovfôrproduksjon. Ved å ha kontroll på disse parameterne kan man redusere risikoen for dårlig kvalitet, som betyr at man kan produsere så næringsrikt grovfôr som mulig.

 

Bonden får varsel når antall døgngrader nærmer seg grenseverdiene som er satt. Bonden verifiserer på applikasjonen når gresset er høstet, slik at systemet begynner å kalibrere seg inn mot neste høstetidspunkt. Systemet skal vise antall døgngrader pr døgn, da dette er en viktig faktor i forhold til å estimere seg fram til høstetidspunktet. Det er planlagt en predikeringsfunksjon med inputdata fra langtidsvarsel, for å unngå at det optimale høstetidspunktet havner midt i en

regnværsperiode.

Din kompetanse ønskes for å diskutere

  • Strategi for markedsføring

  • Kommunikasjon

  • Salg

Praktisk info

Sted: Proneo, Neptunvegen 6, Verdal

Dato: Fredag, 14. april 2023

Klokkeslett: 10:30-12:30

Ordstyrer: Rasmus Rønning, inkubatorleder Proneo

Agenda

  • Connect ønsker velkommen

  • AGINO presenterer

  • Diskusjon rundt bordet

Ta kontakt hvis du har spørsmål

anne_edited_edited.jpg

I SAMARBEID MED

760x460_Innovasjon Norge.png
bottom of page