top of page
FAB-rikken_bilde.jpg

Med havet som nabo

Bessaker.jpeg

SPRINGBRETT FABRIKKEN

FAB-rikken er en gammel hermetikkfabrikk som renoveres for å kunne brukes som serveringssted, møteplass, lokale for kurs og konferanser, samt kontorhotell. Målet er å øke antall besøkende og gjestedøgn på Bessaker, samt gjøre Bessaker til et enda mer attraktivt sted for turister og besøkende året gjennom.

Selskapet er en familiebedrift bestående av fem familiemedlemmer, hvor Ida Basmo Pettersen er daglig leder. Ideen om FAB-rikken kommer fra Thore, som lenge har hatt en drøm om å gjøre Bessaker til en helårsdestinasjon – håpet er at FAB-rikken vil bidra til dette. 

Spisestedet skal i første omgang være åpent på dagtid, i tillegg til at det vil bli arrangert eventer på kveldstid for å bidra til det kulturelle tilbudet i lokalsamfunnet. Lokalet skal også tilby kurs, konferanser og private arrangement. Samtidig skal kontorhotellet være et tilbud for både lokalbefolkningen og tilreisende som trenger et kontor med godt arbeidsmiljø og profesjonelle fasiliteter. Dermed bidrar FAB-rikken til å tilrettelegge for å bo i distriktet og skape tilflytting til bygda.
Tiden fremover:

  1. Ferdigstilling av FAB-rikken er førsteprioritet. Her må renovasjonen fullføres og lokalene innredes på en innbydende måte.

  2. Utvikle et konsept som passer til formålet om å bidra til bygdeutvikling på Bessaker.

  3. Søke midler for å finansiere etableringen og utviklingen av FAB-rikken.

Din kompetanse ønskes for å diskutere

  1.  Hvordan få kunder og omsetning.

  2.  Spisestedkonseptet

  3.  Markedsføring

Praktisk info

Sted: Bessaker

Dato:  5. april 2024

Klokkeslett: 1200-1500

Agenda

  • Connect ønsker velkommen

  • Selskapet presenterer

  • Diskusjon rundt bordet

Ta kontakt hvis du ønsker å delta eller har spørsmål

anne_edited_edited.jpg
Bessaker.png

I SAMARBEID MED

760x460_Innovasjon Norge.png
bottom of page