top of page

Løsninger som minimerer ressursbruk og konflikter rundt barnefordelingsavtalen

Det å få barn er en gamechanger for oss alle. Et samlivsbrudd med barn involvert likeså. Både som samboende par og som foreldre som flytter fra hverandre, er vi avhengige av trygg og tydelig kommunikasjon for å lykkes i hverdagen. Bufdir rapporterer om stadig flere konfliktfylte saker, og ny barnelov er oppe til behandling. Et viktig fokus i lovforslaget er at man må unngå at så mange saker ender opp i domstolene.

 

Foreldreplanlegger har løsningene for å skape mestringsfølelse istedenfor frustrasjon og konflikt. App for foreldre, digitale verktøy for meklere og et kompetansesenter for å ivareta ressurser og behov skal lanseres i 2023.
 

  • Fungerer konfliktdempende og smidig for foreldre som bor sammen

  • Skaper trygge, effektive og konfliktdempende rammer ved et samlivsbrudd, og videre gjennom barnas oppvekst i to hjem.

  • Skal holde ressursbruk og konfliktnivå nede ved et samlivsbrudd, som igjen sparer barna for ekstra traumer og holder flest mulig saker unna domstolene.

 
Nå inviterer vi til et Springbrett for Foreldreplanlegger. Vi skal se på muligheter sammen og gi innspill på forretningsmodell og finansieringsstrategi.

Din kompetanse ønskes for å diskutere

  • Finansiering

  • Forretningsmodell

Praktisk info

Sted: Pirsenteret, Trondheim

Dato: Tirsdag, 17. januar 2023

Klokken: 12:00 – 14:00

Agenda

  • Connect ønsker velkommen

  • Foreldreplanlegger presenterer

  • Diskusjon rundt bordet

Ta kontakt for å bli med

I SAMARBEID MED

BKS.png
bottom of page