top of page

Springbrett internasjonalisering

Det er små marginer som avgjør om du lykkes eller ikke som gründer. Vet du hva som venter deg og er du mentalt forberedt? Vet du hva du blir målt på, og hvilket tidsperspektiv har du? disse spørsmålene og flere til skal vi hjelpe dere i selskapet med å få innsikt i gjennom våre springbrett. Vi gir dere verktøyene dere trenger for å ta verden med storm. 

For det internasjonale Springbrettet ønsker vi å veilede oppstarter som primært utvikler, eller har utviklet, software de mener kan gå internasjonalt! Springbrettene er til en verdi av 100 000 kr, men som gründere får dere dekket utgiftene av oss gjennom Innovasjon Norge og våre partnere. Fra dere trenger vi derfor at minst to personer fra selskapet møter opp én arbeidsdag, for veiledning av erfarne fagfolk og diskusjon rundt hvordan dere skal nå deres internasjonale mål. I tillegg kommer selve Springbrettet på 2 timer der deres strategi blir diskutert av 3-5 eksperter på området.

 

Et klassisk Springbrett er gjerne preget av mye erfaringsbasert lærdom som har kostet andre gründere mye tid og penger, og som dere nå kan spares for. På Springbrettene diskuter vi hvordan å skille seg ut blant alt og alle de andre - som også har gode ideer og gode team, hva som kreves av teamet for å vokse og hvordan oppstarten, og personene bak oppstarten, finansielt skal overleve å gå internasjonalt.

Innhold og tidsplan

8. september

15. september

25. september

2. oktober

23. oktober

Okt/Nov

27. november

28. november

kl 09-11

kl 09-13

kl 09-13


2 timer

Hele dagen


kl 09-11

Søknadsfrist

Utvalgte selskap får vite hva de skal forberede til oppstart

Oppstart, Bli kjent

Temadag, inkludert lunsj


Temadag inkludert lunsj

Gjennomføring av 2 timers springbrett


Gründerdagen

Felles avslutning

bg_edited_edited.jpg

Prosjektet tar for seg følgende tema:

Ideen satt under lupen:

Er ideen tydelig nok? Klarer du å formulere den på en på en måte som fører til at andre forstår den? Klarer du å skape nysgjerrighet nok til at folk vil snakke mer med deg? Hva skiller deg fra andre? Er det noe du brenner for? Er det realistisk å klare å etablere seg i en verden full av flinke folk og penger? Er ideen forankret i et stort nok marked? I fellesskap bearbeider vi ideene, ikke for å ødelegge de, men for å bidra til å gi de et bedre utgangspunkt for veien ut i verden. 

Kontroll på driverene:

Har du kontroll på kjernen i egen virksomhet? Hva det er som driver økonomien i det du bygger? Behersker du f.eks måleparametrene for en Software as a Service (SaaS) virksomhet dersom det er det du bygger? Er disse bygget inn i ideen og utviklingsplanene dine? Hvilke forutsetninger og antakelser er det du bygger på, f.eks om hvem som skal betale for hva?

Vi sikrer oss at du har definert dine drivere og i en detaljeringsgrad som er i samsvar med den fasen du er inne i. Vi vil også gjennom disse se på tema som kritisk masse, kundelister og skalerbarhet.

Utviklingsplan og bevis:

Hva trenger du å bevise overfor deg selv og omverdenen for å verifisere at de hypotesene og forutsetningene du har bygget på faktisk holder vann? Hva er planen din for å skaffe disse bekreftelsene og bevisene? Har du tilgang på virkelige data  å teste ideen din på? Har du (nok) brukere å bryne deg på? Har du en klar nok plan til å vite hvem du skal lytte til når tilbakemeldingene spriker? Hva er forskjellen på å være kundeorientert og markedsorientert? Hvordan går du fram for å få framgang uten å ta unødige kostnader for tidlig? 

Du vil bli utfordret på å vise en “road-map” for de neste fasene du skal gjennom, inkludert hvilke bevis og bekreftelser som vil fungere som exit-kriterier for å bevege seg til fra en fase til neste.

 

Selskapsform, eierskap og finansiering:

Hvordan ser selskapet ditt ut noen år fram i tid, og hvordan ser du for deg veien dit? Hva er selskapsformen? Hvor i verden er det registrert? Hvordan ser du for deg finansieringen av selskapet? Hvor mye penger trenger du? Ser du for deg et løp mot investorer? Hvilke type investorer ser du i så fall etter, og i hvilken grad vet du hva som skal til for at ditt selskap skal være interessant for de? Hvilke bevis ser de etter? Hvordan kommer du på radaren til de investorene som er relevante for deg? Hvordan ser du for deg eierandelene til de ulike interessentene utvikle seg gjennom ulike runder med kapitaltilførsel, og hvor er nøkkelansatte i dette bildet?

Vi tar for oss konkrete planer for hvert selskap, inkludert tanker om prising (av selskapet) og eierstruktur i ulike finansieringsrunder, samt hva som ligger i “investor readiness”

 

Team:

Det er team som gjør drømmer til virkelighet, og team er også de første til å skusle bort muligheter i ellers lovende ideer. Hvordan ser teamet ditt ut i dag? Hvordan tror du teamet ditt ser ut om noen år? Hvem av de som er i teamet i dag ser du for deg at fortsatt er der når det “blir alvor”? Hvordan bygger du et team som har kraft til å forandre verden? Hvordan ser samspillet i et slikt team ut? Hvordan kan du få mest mulig ut av teamet ditt ved å bygge et språk for atferd i teamet? Hvordan jobbe med et “advisory board” som blir noe annet enn pene fjes på en presentasjon? Hvordan får du et godt styre?

SAMARBEIDSPARTNERE

Skjermbilde 2023-09-07 kl. 09.13.27.png
Skjermbilde 2023-09-07 kl. 11.24.01.png
bottom of page