top of page
Connect-partnermedlemskap-square-700x700px-flip.jpg

FAGDAGER

Styre og ledelse

Høsten 2022 vil vi i Connect Midt-Norge arrangere flere fagdager knyttet til temaet styre og ledelse. Styret som øverste ledelse i et aksjeselskap er hevet over enhver tvil. Det samme er styrets kompetanse med tanke på betydningen for selskapets utvikling og vekst. Ca. halvparten av landets 350 000 aksjeselskap har enestyrer, og dette til tross for hva lovverket legger til grunn for styrets ansvar. Både kompetanse og kjønnsbalanse kan bidra til god ledelse og vekst. Vi mener derfor at et viktig middel for å stimulere til økt vekst og utvikling er å øke kompetansen på styrets arbeid i hele næringslivet.

"Ved å etablere styrer ut fra et definert kompetansebehov basert på virksomhetens utfordringer, sier Frode Solberg BI, at det vil føre til et betydelig innslag av kvinner i styrer samt variasjon i alder med mer."

Det er lite prioritert å legge til rette for styrets kompetanse, rolle og ansvar blant dagens eiere - både gründere og investorer. Strategiarbeid og et økt fokus på FNs bærekraftsmål vil stille store krav til styre og ledelse i oppstarts- og vekstselskap nå og i fremtiden.

 

Vi ser i den forbindelse et stort behov for:

  • Kunnskap om lovverket og hvordan dette anvendes, styrets rolle og ansvar.

  • Verktøy for å kartlegge kompetansebehovet i styret og hvordan etablere et styre

  • Nettverk av kompetente styremedlemmer.

  • Styret som viktig ressurs som bidrar til økt overlevelse og vekst i oppstartsbedrifter.

Vi i Connect Midt-Norge har i våre nettverk både de som har behov for å etablere et kompetent styre og de som er, og eller vil bli kompetente medlemmer. Vi samarbeider derfor med Frode Solberg, som er høyskolelektor i forretningsutvikling ved Institutt for Rettsvitenskap og Styring ved Handelshøyskolen BI, om innholdet i disse fagdagene for å gjøre de så relevante og lærerike som mulig.

 

Gjennom fagdagene ønsker vi å skape aktiviteter og innhold for å nå ut til de som skulle ha behov for økt kompetanse og nettverk knyttet til styre og ledelse.

 

Fagdagene vil være gratis for våre medlemmer, men andre kan også melde seg på mot en avgift. Påmelding åpner i august. Vi gleder oss!

bottom of page