top of page

Internasjonalt Springbrett

Søknadsfristen nærmer seg for Connect-Midtnorge sitt nyeste prosjekt - Internasjonalt springbrett!


Internasjonalt springbrett er et tilbud for deg som har utviklet, eller er i utviklingsfasen av, en softwareløsning du mener kan slå gjennom internasjonalt!


I løpet av springbrettet vil vi jobbe sammen for å forberede deg og din virksomhet best mulig for å gå internasjonalt. Vi vil gi dere midler og den guidingen dere trenger for å rette oppstarten mot internasjonal vekst!

Prosjektet strekker seg over perioden september og ut november. I løpet av denne perioden vil du møte andre oppstartsvirksomheter med like ambisjoner som dere samt få tips og triks fra fagpersoner og erfarne gründere som har vært gjennom samme reise.Gjennom nettverking og gruppediskusjoner gir det et grunnlag for å lære av hverandre, og gjøre klar deres løsning for internasjonalt herredømme


For mer informasjon, og søknadsskjema:Program for springbrett:Samarbeidspartnere:
Comments


bottom of page