top of page

Vi søker studenter til internships

Connect Midt-Norge (CMN) tilbyr lønnet internship for engasjerte studenter som er motivert til å jobbe med spennende prosjekter med gründere i fokus. Er du ferdig som student og ønsker arbeidserfaring og nettverk - og har en relevant bakgrunn, er du også velkommen til å søke.


CMN er en non-profit medlemsorganisasjon som bidrar til å skape et konkurransedyktig og fremtidsrettet næringsliv i regionen. CMN er en nøytral koblingsaktør mellom innovasjonsmiljø, offentlige støttespillere, gründere, etablert næringsliv, investorer og akademia. Vi legger til rette for å utvikle flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer. CMN gjør det ved å skape møteplasser og forretningsmuligheter hvor vi kobler de riktige ressursene og menneskene.Vi er særlig opptatt av:

 • Jobbskaping og flere start-ups som lykkes med vekst og utvikling

 • Bidra til å oppfylle FNs bærekraftmål

 • Bidra til lik kjønnsbalanse og økt kvinneandel i styrer, ledelse og gründerskap

 • Bidra til at Connect sin globale organisasjon blir en støtte for norske vekstselskaper


Et internship i Connect Midt-Norge vil gi deg muligheten til å få et bredt nettverk, relevant og kvalifiserende erfaring samtidig som du studerer. Du vil jobbe tett på organisasjonen og vil delta i utviklingen av flere spennende gründermiljøer. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og delta i prosjekter sammen med rutinerte ledere som skaper verdi for innovasjonsmiljøet i Midt-Norge, nasjonalt og internasjonalt.


Interns betraktes som kvalifiserende praksis og hovedhensikten er personlig kompetanseheving og nettverksbygging, samt bidra til å kvalifisere flere til arbeid med gründerskap og innovasjon. Varigheten av disse internships er fra mars 2023 til juni 2024 og praksisens omfang, arbeidstid, arbeidssted og innhold avtales individuelt slik at engasjementet kan tilpasses og kombineres med studiene. Avtalene kan sies opp med 14 dagers varsel.Aktuelle arbeidsområder:

 • Gründerdagen 2023, planlegging og gjennomføring

 • Mentortjenesten (Nasjonal mentorordning på oppdrag fra Innovasjon Norge)

 • Springbrettaktiviteter

 • Investornettverket

 • Kommunikasjon, sosiale media

 • Medlemsservice, markedsføring og salgVi tilbyr:

 • Lønn per time arbeid

 • Kvalifiserende, varierte og utfordrende oppgaver med veiledning og god oppfølging

 • Ansvar og påvirkningsmuligheter

 • Muligheten til å bidra med planlegging og gjennomføring av arrangementer hvor du kan knytte brede nettverk

 • Utfyllende attest og referanser etter endt arbeidsforhold

 • En praktisk kvalifisering i gründerskap

 • Fritt medlemskap i en periode (samme betingelser som gründere) etter avsluttet engasjement


Vi ser primært etter kandidater som har fullført minst 2 år høyere utdanning (bachelor/mastergrad) innenfor følgende fagområder:

 • Økonomi/finans

 • Entreprenørskap

 • Marked/kommunikasjon

 • HR/organisasjonsutvikling

 • Rettsvitenskap/jus

 • Motiverte søkere med andre utdanningsretninger vil også bli vurdert

Et internship i CMN er for deg som ønsker å etablere en dypere forretningsforståelse og er interessert i innovasjonsmiljøet i Midt-Norge.Vi verdsetter egenskaper som:

 • Likeability – vennlig, samarbeidsvillig og inkluderende

 • Ability – kapasitet til å løse problemer, identifisere mønster i data og kritisk tenkning

 • Drive – organisert, motivert og resultatorientert

I søknaden ønsker vi at du prioriterer hvilke områder du helst ønsker å jobbe med og beskriv hvorfor du er nettopp den kandidaten vi bør satse på.


Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder Ann Elinor Jamtvoll Aasen (ann.elinor@connectmidt.no), intern Anton Hamer (anton@connectmidt.no, NTNU Entreprenørskole) eller daglig leder Anne Morkemo (anne@connectmidt.no).Søknadsfrist 1. mai 2023 og send kortfattet søknad med CV til daglig leder.


 

Du kan lese «Det beste med å være intern er å få lære gjennom å gjøre» for å få et innblikk i hvordan det er å være intern hos oss.

Comments


bottom of page