top of page

Vi søker studenter til internshipsConnect Midt-Norge (CMN) tilbyr internship for engasjerte studenter som er motivert til å jobbe med spennende prosjekter med gründere i fokus.


CMN er en non-profit medlemsorganisasjon som bidrar til å skape et konkurransedyktig og fremtidsrettet næringsliv i regionen. CMN er en nøytral koblingsaktør mellom innovasjonsmiljø, offentlige støttespillere, gründere, etablert næringsliv, investorer og akademia. Vi legger til rette for å utvikle flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer. CMN gjør det ved å skape møteplasser og forretningsmuligheter hvor vi kobler de riktige ressursene og menneskene.Vi er særlig opptatt av:

 • Jobbskaping og flere start-ups som lykkes med vekst og utvikling

 • Bidra til å oppfylle FNs bærekraftmål

 • Bidra til lik kjønnsbalanse og økt kvinneandel i styrer, ledelse og gründerskap

 • Bidra til at Connect sin globale organisasjon blir en støtte for norske vekstselskaper


Et internship i Connect Midt-Norge vil gi deg muligheten til å få et bredt nettverk, relevant og kvalifiserende erfaring samtidig som du studerer. Du vil jobbe tett på organisasjonen og vil delta i utviklingen av flere spennende gründermiljøer. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og delta i prosjekter sammen med rutinerte ledere som skaper verdi for innovasjonsmiljøet i Midt-Norge, nasjonalt og internasjonalt.


Interns betraktes som kvalifiserende praksis og hovedhensikten er personlig kompetanseheving og nettverksbygging, samt bidra til å kvalifisere flere til arbeid med gründerskap og innovasjon. Varigheten av disse internships er fra februar/mars 2021 til juni 2022 og praksisens omfang, arbeidstid, arbeidssted og innhold avtales individuelt slik at engasjementet kan tilpasses og kombineres med studiene. Avtalene kan sies opp med 14 dagers varsel.Aktuelle arbeidsområder:

 • Mentortjenesten (Nasjonal mentorordning på oppdrag fra Innovasjon Norge)

 • Springbrettaktiviteter

 • Investornettverket BAN

 • Styringskompetanse

 • Kommunikasjon

 • Medlemsservice, markedsføring og salg

 • I tillegg ønsker en intern som skal samarbeide med våre avdelinger i Innlandet og Møre og Romsdal.


Vi tilbyr:

 • Kvalifiserende, varierte og utfordrende oppgaver med veiledning og god oppfølging

 • Ansvar og påvirkningsmuligheter

 • Muligheten til å bidra med planlegging og gjennomføring av arrangementer hvor du kan knytte brede nettverk

 • Utfyllende attest og referanser etter endt arbeidsforhold

 • Muligheten til å få betalt for arbeid med å verve nye medlemmer til CMN

 • En praktisk kvalifisering i gründerskap

 • Fritt medlemskap i en periode (samme betingelser som gründere) etter avsluttet engasjement


Vi ser primært etter kandidater som har fullført minst 2 år høyere utdanning (bachelor/mastergrad) innenfor følgende fagområder:

 • Økonomi/finans

 • Entreprenørskap

 • Marked/kommunikasjon

 • HR/organisasjonsutvikling

 • Rettsvitenskap/jus

 • Motiverte søkere med andre utdanningsretninger vil også bli vurdert

Et internship i CMN er for deg som ønsker å etablere en dypere forretningsforståelse og er interessert i innovasjonsmiljøet i Midt-Norge.Vi verdsetter egenskaper som:

 • Likeability – vennlig, samarbeidsvillig og inkluderende

 • Ability – kapasitet til å løse problemer, identifisere mønster i data og kritisk tenkning

 • Drive – organisert, motivert og resultatorientert

I søknaden ønsker vi at du prioriterer hvilke områder du helst ønsker å jobbe med og beskriv hvorfor du er nettopp den kandidaten vi bør satse på.


Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder Oddbjørn Sve eller styreassistent og intern Ann Elinor Jamtvoll Aasen (NTNU Entreprenørskole).Søknadsfrist er 01.02.21 og kortfattet søknad med CV sendes til Oddbjørn SveOddbjørn Sve

Styreleder

o.sve@online.no

928 18 590


Ann-Elinor Jamtvoll Aasen

Styreassistent (NTNUs Entreprenørskole)

ann.elinor.aasen@gmail.com

951 78 956 

Du kan lese «Det beste med å være intern er å få lære gjennom å gjøre» for å få et innblikk i hvordan det er å være intern hos oss.

bottom of page