top of page

Vi søker forretningsutviklere til spennende prosjekter!


Connect Midt-Norge (CMN) er for tiden på jakt etter nye, engasjerte medarbeidere som er motivert til å jobbe med spennende prosjekter med gründere i fokus. Er du student eller ferdig som student og ønsker arbeidserfaring og nettverk - og har en relevant bakgrunn? Da ønsker vi gjerne at du søker!


CMN er en non-profit medlemsorganisasjon som bidrar til å skape et konkurransedyktig og fremtidsrettet næringsliv i regionen. CMN er en nøytral koblingsaktør mellom innovasjonsmiljø, offentlige støttespillere, gründere, etablert næringsliv, investorer og akademia. Connect ble etablert i 1986 ved University of California San Diego, og kom til Norge i 2010. Vi legger til rette for å utvikle flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer. CMN gjør det ved å skape møteplasser og forretningsmuligheter hvor vi kobler de riktige ressursene og menneskene.Vi er særlig opptatt av:

 • Jobbskaping og flere start-ups som lykkes med vekst og utvikling

 • Bidra til å oppfylle FNs bærekraftmål

 • Bidra til lik kjønnsbalanse og økt kvinneandel i styrer, ledelse og gründerskap

 • Bidra til at Connect sin globale organisasjon blir en støtte for norske vekstselskaper


En stilling i Connect Midt-Norge vil gi deg muligheten til å få et bredt nettverk, relevant og kvalifiserende erfaring samtidig som du studerer. Du vil jobbe tett på organisasjonen og vil delta i utviklingen av flere spennende gründermiljøer. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og delta i prosjekter sammen med rutinerte ledere som skaper verdi for innovasjonsmiljøet i Midt-Norge, nasjonalt og internasjonalt.


Vi ønsker at hovedhensikten ved en jobb hos oss er personlig kompetanseheving og nettverksbygging, samt bidra til å kvalifisere flere til arbeid med gründerskap og innovasjon. Stillingen starter våren 2024 og omfang, arbeidstid, arbeidssted og innhold avtales individuelt slik at engasjementet kan tilpasses og kombineres med studiene. Avtalene kan sies opp med 14 dagers varsel.


Aktuelle arbeidsområder:

 • Gründerdagen 2024, planlegging og gjennomføring

 • Mentortjenesten (Nasjonal mentorordning på oppdrag fra Innovasjon Norge)

 • Springbrettaktiviteter

 • Investornettverket

 • Kommunikasjon, sosiale medier

 • Design

 • Medlemsservice, markedsføring og salg

Vi tilbyr:

 • Lønn per time arbeid

 • Kvalifiserende, varierte og utfordrende oppgaver med veiledning og god oppfølging

 • Ansvar og påvirkningsmuligheter

 • Muligheten til å bidra med planlegging og gjennomføring av arrangementer hvor du kan knytte brede nettverk

 • Utfyllende attest og referanser etter endt arbeidsforhold

 • En praktisk kvalifisering i gründerskap

 • Fritt medlemskap i en periode (samme betingelser som gründere) etter avsluttet engasjement

Vi ser primært etter kandidater som har fullført minst 2 år høyere utdanning (bachelor/mastergrad) innenfor følgende fagområder:

 • Økonomi/finans

 • Entreprenørskap

 • Marked/kommunikasjon/Design

 • HR/organisasjonsutvikling

 • Rettsvitenskap/jus

 • Teknologi

 • Motiverte søkere med andre utdanningsretninger vil også bli vurdert

En stilling hos CMN er for deg som ønsker å etablere en dypere forretningsforståelse og er interessert i innovasjonsmiljøet i Midt-Norge.Vi verdsetter egenskaper som:

 • Likeability – vennlig, samarbeidsvillig og inkluderende

 • Ability – kapasitet til å løse problemer, identifisere mønster i data og kritisk tenkning

 • Drive – organisert, motivert og resultatorientert

I søknaden ønsker vi at du prioriterer hvilke områder du helst ønsker å jobbe med og beskriv hvorfor du er nettopp den kandidaten vi bør satse på.

Har du noen spørsmål til oss? Vi svarer mer enn gjerne på eventuelle spørsmål! Eventuelle spørsmål kan rettes til forretningsutvikler Ingeborg Bogen (ingeborg@connectmidt.no, +47 99851231) eller daglig leder Anne Morkemo (anne@connectmidt.no).
Søknadsfrist 1. mai og send kortfattet søknad med CV til ingeborg@connectmidt.no


 

Du kan lese  «Det beste med å være intern er å få lære gjennom å gjøre» for å få et innblikk i hvordan det er å være intern hos oss.


Et lite innblikk i hva du kan jobbe med:Comments


bottom of page